مدیریت پیمان


استمرار فعالیت در صنعت ساختمان و وجود بخش های مختلف طراحی و برنامه ریزی و کنترل پروژه، امکان تشکیل تیم های اجرایی متخصص و مجرب متناسب با نوع پروژه با منظور نمودن صرفه و صلاح کارفرمایان را در قالب قراردادهای مدیریت پیمان برای شرکت رویین دژ بتن فراهم آورده است.

 • slide 1

  مجری فاز 2 برج میلاد

 • slide 2

  سیتی سنتر آبادان

 • slide 3

  دیبا سنتر

 • پروژه تجاری اداری برلیان

 • مجتمع مسکونی امید

 • کارخانه اسکلت فلزی

 • برج باغ هروی