سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت

 


الگوی مشارکت در ساخت طی سالیانه اخیر الگویی متداول و پر برکت برای کشور ایران بوده است. در این الگو مالکان زمین با سازندگان اقدام به مشارکت می نمایند و منافع حاصل را به نسبت تقسیم می کنند. شاید بتوان گفت که بیش از 70 درصد از ساخت و سازهای اخیر شهر تهران طی این الگو صورت گرفته است. اما در این الگو شناخت کامل سرمایه گذاران و سازندگان دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد. این اهمیت به دلیل تخصصی بودن امر ساخت و عدم وجود دانش کافی در غالب مالکان می باشد. چرا که همواره افزایش کیفیت ساخت با هزینه همراه است و هزینه در منطق بسیاری از سازندگان با سود رابطه عکس دارد. موضوع کیفیت ساخت موضوعی است که اثرات خود را غالبا در سال¬های بعد از تحویل نمایان می نماید. شرکت رویین دژ بتن در این راستا اقدام به کنترل کیفی ساختمان های خود پس از تحویل نموده است. این شرکت به ساخت و سازهای خود به اندازه ای اطمینان دارد که کلیه هزینه¬های تعمیر و نگهداری ساختمان را در ابتدای کارهای مشارکتی، در صورت تمایل مالکان بر عهده می گیرد.

 
 • slide 1

  مجری فاز 2 برج میلاد

 • slide 2

  سیتی سنتر آبادان

 • slide 3

  دیبا سنتر

 • پروژه تجاری اداری برلیان

 • مجتمع مسکونی امید

 • کارخانه اسکلت فلزی

 • برج باغ هروی