انجام خدمات مکانیک خاک

کنترل های مربوط به مکانیک خاک یکی از مهم ترین و مهجورترین بخش های فنی در ساخت و سازهای موجود در ایران است. با توسعه بناها و بلند مرتبه سازی اهمیت خاک در پروژه ها افزایش می یابد. از این جهت شرکت رویین دژ بتن در این بخش سرمایه گذاری نموده و خود را مجهر به تجهیزات مورد نیاز جهت کنترل های اصولی خاک و مقاومت مصالح نموده است. هم اکنون این شرکت مجری اصلی استقرار آزمایشگاه مقاومت مصالح و مکانیک خاک در سایت پتروشیمی مسجد سلیمان می باشد.

 • slide 1

  مجری فاز 2 برج میلاد

 • slide 2

  سیتی سنتر آبادان

 • slide 3

  دیبا سنتر

 • پروژه تجاری اداری برلیان

 • مجتمع مسکونی امید

 • کارخانه اسکلت فلزی

 • برج باغ هروی