انجام پروژه های EPC


یکی از راهکارهای کاهش هزینه های پروژه و انجام سریعتر آنها، اجرای پروژه در قالب EPC می باشد که واگذاری این گونه پروژه¬ها به شرکت های توانمند و چند منظوره ( Multi Discipline) بدون تردید منجر به انجام سریعتر و با کیفیت بهتر پروژه ها خواهد شد. در پاره¬ای از موارد واگذاری این پروژه ها به شرکت های فاقد صلاحیت منجر به تجربه منفی در تجربه کارفرمایان گردیده است که علت اصلی در انتخاب پیمانکار اصلی پروژه بوده است.

 • slide 1

  مجری فاز 2 برج میلاد

 • slide 2

  سیتی سنتر آبادان

 • slide 3

  دیبا سنتر

 • پروژه تجاری اداری برلیان

 • مجتمع مسکونی امید

 • کارخانه اسکلت فلزی

 • برج باغ هروی