مشارکت مدنی

یکی از قراردادهایی که اسلام آن را مجاز دانسته و سود حاصل از آن را کاملا حلال می داند قراردادی است به نام مشارکت که در آن سرمایه از یک طرف و عاملیت از طرف دیگر است و منافع حاصل به نسبتی توافقی تقسیم می گردد. در شرکت رویین دژ بتن تا کنون بیش از 15 میلیارد تومان توسط معتمدین قرارداد مشارکت منعقد گردیده است و اصل سرمایه ایشان بعلاوه سود حاصل از فعالیت نیز تسویه شده است. (از این نحوه سرمایه گذاری به نام مضاربه نیز یاد می گردد با این اطلاق که مضاربه در کار تجارت منحصر می گردد.)

شرایط عقد مشارکت در شرکت رویین دژ بتن به شرح زیر می باشد.

1-     امکان مشارکت در پروژه ای مشخص و یا کل فعالیت های شرکت از سمت سرمایه گذار امکان پذیر است و سرمایه گذار در ابتدای توافق باید موضوع مشارکت را مشخص نماید.

2-     شرکت رویین دژ بتن بازپرداخت اصل سرمایه را تضمین می نماید.

3-     منافع حاصل از فعالیت با نصفه بین طرفین تقسیم می گردد.

4-     مبلغ 24 درصد روز شمار از سود حاصل به صورت علی الحساب در صورت درخواست سرمایه گذار در بازه زمانی 3 ماهه پرداخت می گردد.

5-     در صورتی که سهم سرمایه گذار کمتر از مبلغ پرداختی علی الحساب گردید شرکت رویین دژ بتن الباقی را به سرمایه گذار هبه می نماید.

6-     کوتاه ترین زمان سرمایه گذاری بازه شش ماهه می باشد.

 • slide 1

  مجری فاز 2 برج میلاد

 • slide 2

  سیتی سنتر آبادان

 • slide 3

  دیبا سنتر

 • پروژه تجاری اداری برلیان

 • مجتمع مسکونی امید

 • کارخانه اسکلت فلزی

 • برج باغ هروی