پیش خرید

امروزه تامین سرمایه برای هر نوع پروژه ای همراه با هزینه هایی می باشد. این هزینه ها خود منجر به افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات می گردد. از این رو یکی از الگوهایی که می تواند از افزایش بی رویه قیمت تمام شده محصول جلوگیری نماید پیش خرید می باشد. در این الگو از آنجا که بخشی از قیمت تمام شده کالا توسط خریدار تامین می گردد، هزینه تامین سرمایه آن از قیمت تمام شده کسر می گردد. به همین دلیل همواره الگوی پیش خرید کالا بالاخص در خصوص کالایی سرمایه ای مانند مسکن همواره الگوی مناسبی برای سرمایه گذاری و تامین مسکن می باشد. شرکت رویین دژ بتن در همین غالب تا کنون بیش از 150 واحد به خریداران واگذار نموده است.

 • slide 1

  مجری فاز 2 برج میلاد

 • slide 2

  سیتی سنتر آبادان

 • slide 3

  دیبا سنتر

 • پروژه تجاری اداری برلیان

 • مجتمع مسکونی امید

 • کارخانه اسکلت فلزی

 • برج باغ هروی