خرید سهام پروژه

خرید سهام پروژه یکی از شفاف ترین روش های سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی شرکت رویین دژ بتن می باشد. در این روش هزینه های مربوط به پروژه در شرایط فعلی (روز) به صورت دقیق براورد می گردد و در غالب سهام پروژه به متقاضیان و سرمایه گذاران واگذار می شود. شرکت رویین دژ بتن هم زمان با پیشرفت پروژه به صورت مرتب پروژه را کارشناسی و قیمت هر سهم را اعلام می نماید. تا مبادله سهام مابین سهام داران به سهولت صورت پذیرد. همچنین این شرکت تضمین خرید سهام پروژه را به قیمت اعلام نموده نیز می نماید.

 • slide 1

  مجری فاز 2 برج میلاد

 • slide 2

  سیتی سنتر آبادان

 • slide 3

  دیبا سنتر

 • پروژه تجاری اداری برلیان

 • مجتمع مسکونی امید

 • کارخانه اسکلت فلزی

 • برج باغ هروی